What Video Games Have to Teach Us About Learning and Literacy
James Paul Gee

angličtina, 220 stran
Hodnocení: 8/10

Knížka nabízí zajímavý pohled profesora čtení (rozuměj individuálního zpracovávání podnětů) Wisconsinské university školského vzdělávání do světa her. Jeho pohled je díky panenskosti ve vztahu k moderním herním systémům nezkreslený, což se stává klíčovým kořením knihy. Profesor Gee se zde pouští do zkoumání smyslu her v lidském životě a především pak jejich schopnosti nás vzdělávat, formovat naši skutečnou identitu a schopnost sebereflexe zkrze čtení a z něj plynoucí smysluplná rozhodnutí. Dobírá se podobných závěrů, jako McGonigalová, avšak dojde k nim jinou úplně cestou. Knihu jednoznačně doporučuji všem, kteří se zajímají o výchovný a vzdělávací potenciál her.

Zanechej komentář

K zanechání komentáře ke článku musíte být přihlášen. Přihlásit »