Zadání: Cílem soutěže je vytvořit článek/esej na téma „Vize interaktivních médií v roce 2030“. Pojetí článku je zcela na autorovi, je možné napsat vědecko-fantastickou představu, vycházet z reálných technologických a vědeckých odhadů stavu technologií za 20 let (odhad růstu výpočetního výkonu, nové audiovizuální technologie etc.), je možné zaměřit se na sociologický aspekt hraní (růst online platforem, virtuální realita ), erotický průmysl, živé online světy s ekonomikou prolínající se s reálným světem, psychologické důsledky pro lidstvo, filozofické aspekty, co je reálné a co je virtuální, co je hra a co skutečnost…

Jaké hry budou za dvacet let? Připomeňme si, jaké to bylo před dvaceti lety, tedy někdy na přelomu 80. a 90. let, v dobách Amigy a rodících se 486-tek… Dungeon Master, Commander Keen, Dune II, ze studií pak ID Software, Westwood, Bullfrog… a celá 90. léta před námi! Fantazii autorů se meze nekladou. Kvalitativně prosíme o článek na úrovni vyšší nežli na úrovni středoškolských esejů a maturitních prací. Hodnocena bude originalita pojetí, svěžest a ryzost autorského stylu, faktografická přesnost i informační hodnota a v neposlední řadě poutavost textu. Vybrané příspěvky budou po provedení nezbytných korektur (jazykových, obsahových) zveřejněny v připravované knize Game Industry – rukověť herního vývojáře. Podmínky: Zasláním svého příspěvku souhlasí autor se zveřejněním příspěvku v knize i s použitím pro další účely projektu Game Industry (kniha, propagační materiály, webové stránky…). Autoři nejkvalitnějších prací budou odměněni 1ks výtisku připravované knihy Game Industry. V případě nedostatku kvalitních příspěvků si pořadatel soutěže vyhrazuje právo neudělit věcné ceny žádné, stejně jako neotisknout žádné nebo jen některé z článků.

Ceny nejsou soudně vymahatelné. Článek musí být v českém jazyce. Výherci budou zveřejněni na fóru českých her, na webových stránkách projektu Game Industry a v knize, vybrané články budou v knize otištěny. Posouzení kvality článků je na základě subjektivního hodnocení poroty vybrané pořadatelem. Do soutěže budou zařazeny pouze články odeslané před uzávěrkou soutěže na email JanJirkovsky@seznam.cz.

Rozsah článku: minimálně 1 normostrana, maximálně 5 normostran. (1 ns = 1800 znaků).
Uzávěrka: 21. března 03:00 (tj. noc z neděle na pondělí).

Na veškeré příspěvky se těšíme!

Odpovědný redaktor
Jan Jirkovský
+420 737 530 359
JanJirkovsky@seznam.cz
www.sbornik.gamedesign.cz

Zanechej komentář

K zanechání komentáře ke článku musíte být přihlášen. Přihlásit »