Joris Dormans, držitel doktorského a magisterského titulu z oboru game designu a kulturních studií, se již řadu let zabývá výzkumem herní teorie, speciálně pak analýzou a formalizací herních mechanik a patternů. Prvopočátky Machinations vznikly jako součást jeho dizertační práce, ovšem dnes již framework dosáhl verze 4.01 a neustále se vyvíjí kupředu.

Základní myšlenkou frameworku je odhalení a analýza rekurentních patternů na pozadí herních mechanik. K tomuto účelu byla zapotřebí jistá formalizace, a proto vznikl jazyk Machinations. Tento jazyk umožňuje na různých úrovních abstrakce jednotnou formou vyjádřit herní mechaniky, vztahy mezi nimi a jejich následnou analýzu. Nepřímo tak poskytl i báječný nástroj herním designérům pro balancování a prototypování svých her.

Komentáře jsou uzavřeny.