Znát tým, který pracuje na Vaší hře je stejně důležité jako neurazit číšníka dříve než si objednáte chlupaté knedlíky. V prvním díle nového seriálu se podíváme mezi kouzelníky s pixely, vertexy, polygony, keyframy a inverzní kinematikou. Vizuální stránka her je dnes jedním z jejich nejpřísněji posuzovaných aspektů, a proto se do uspokojení oka mlsného hráče hodně investuje. Počet specializovaných pozic pro grafiku a animaci je u herních vývojářů úměrný velikosti projektu a finančním možnostem. Je jasné, že čím více specialistů máte, tím kvalitnější práci můžete odvést.

Art Director

Art Director je zodpovědný za celkový look and feel hry. V úzké spolupráci s game designerem navrhuje celkový grafický stylu a podobu herního světa. Často bývá původcem prvních sketchů nebo editorem sketchů konceptářů (viz concept artist). Řídí výrobu všech grafických materiálů a dohlíží na to, aby výsledek odpovídal jeho původnímu pojetí. Na četných meetinzích s kolegy grafiky jim stanovuje stylový i technologický standart.

Art Manager
(Head of Art, Head Artist)

Ve spolupráci s producentem hry řídí Art Manager veškerou výrobu assetů (okolí, předměty, postavy effekty), které vznikly pod Art Directorovým dohledem a Lead Artistovým vedením. Art manager si zkrátka musí pohlídat, aby bylo všechno připraveno včas a v rámci budgetu. Úzce také spolupracuje s programátory, aby zajistil, že vše, na čem jeho tým pracuje půjde implementovat do hry.

Lead Artist
Lead 3D Artist, Artist Lead, Lead Modeler, Lead Character Artist…

Lead Artistů bývá zpravidla ve studiu více. Jednoduše řečeno jsou to vedoucí jednotlivých skupin grafiků. Každý z nich má naprostý přehled o všem na čem jeho tým pracuje a pracovat bude. Podle toho může uvnitř něj rozhodnout o organizaci prací. Jeho zodpovědností je i práce juniory. Měl by se starat o to, aby zapadli do týmu a aby byli včas usměrněni, vydají-li se špatnou cestou. Svého přímého nadřízeného tak mohou mít úzké skupiny grafiků – např. modeláři a texturáři herního prostředí, postav či vozidel, animátoři apod.

Senior Artist
Senior 3D artist, Senior Concept artist, Senior Modeller artist, Senior Texture artist, Senior Environment artist, Senior Character artist, Senior GUI artist

Za seniora se považuje grafik s tříletou praxí v herní branži. Tito lidé jsou veledůležitou částí týmu. Očekávají se od nich výsledku hodné jejich zkušeností a proaktivní přístup k tvorbě firemního knowhow. Pod celou to slupkou tvořenou manažery a vedoucími, tito lidé se minimálně osm hodin denně zabývají skutečnou výrobou assetů. Bývají patrioty juniorů, kterým předávají zkušenosti a vychovávají z nich seniory. Seniorům bývají zadávány práce, které jsou složitější nebo jsou ve hře hodně na očích.

Junior Artist
Graphic Artist, Senior 3D artist, Concept artist, Modeller artist, Texture artist, Environment artist, Character artist,  GUI artist

Junioři jsou nesmírně důležití, a proto je dobré umět s nimi z pozice vývojáře zacházet. Stejně jako fotbalové kluby testují mladíky z juniorky, aby obohatili kádr A týmu, i my, herní vývojáři, neustále poptáváme neobjevené talenty. Z těch, kteří prokáží schopnost a vůli vybrousit svůj talent praxí, se stanou senioři. Zbytek uvízne v síti a studio jej brzy nahradí novými adepty. Junior grafici tak bývají nejčastěji obměňovanou pracovaní silou.

Special effects artist
Visual effects artist, Cinematics artist

Specializuje se na takové vizuální prvky hry jako je voda, kouř nebo exploze. Často k jejich tvorbě využívá interních nástrojů, které mimo interface bývají všude stejné.

Technical artist

Funguje jako most mezi grafiky a programátory. Technical artist se zajišťuje kompaktibilitu všech grafických assetů s herním enginem, spravuje grafické nástroje (např. particle editor), píše skripty a konfigurační soubory. Tak například engine podporuje otevírání dveří ve formě přepínání mezi dvěma statickými polohami objektu (otevřeno/zavřeno). Vymodelovat dveře a nastavit jim tyto polohy nestačí. Aby s enginem pracovali, musí pro ně technical artist vytvořit config, ve kterém objekt inicializuje (aby jej hra vůbec zaregistrovala), dále řekne jak rychle má animace proběhnout, co se děje v jejím průběhu s kolizní obálkou, mezi jakými polohami se mají dveře přepínat a v jakém pořadí, na jakou hráčovu akci je animace vázána apod.

Animator

Tým animátorů má zpravidla malou strukturu, nicméně i tak se u větších společností snadno setkáte s Lead Animatorem nebo dokonce Animation Managerem. Animátoři obecně mají na starosti broušení vizuálního vjemu veškerého pohybu ve hře. Nejznámějšími předměty jejich oboru bývají živoucí postavy, zvířata nebo třeba nějaké příšerky, nicméně ve skutečnosti se animátorů hojně využívá i k tvorbě dalších prvků jako jsou objekty, kulisy nebo třeba vegetace. Animuje se buď ručně nebo za použití hotových či generovaných assetů. K jejich vlastní výrobě se používá motion capture, ale nutno říct, že data z něj se musí ještě ručně upravit (ať už pro špatné zachycení markeru nebo pro potřeby hry samotné). I animátoři tak mívají svou vlastní specializaci.

Outsorce manager
Pokud jsou vývojářská studia nakloněna outsorcingu, tak především na poli grafiky. Najímání si externích firem k tvorbě assetů je levné a na určité managerské úrovni i bezpečné. Outsorce manager je člověk, který v rámci svého budgetu takovou výrobu řídí. S externími studii (či externisty jednotlivci) je v denním kontaktu, koordinuje zadané práce a kontroluje kvalitu výsledku.

Zanechej komentář

K zanechání komentáře ke článku musíte být přihlášen. Přihlásit »